Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-01-2016
Đã hoàn thành tầng 17 block A và tầng 16 block B
Hoàn thành cột tầng 17 block B
Thi công cột tầng 17 block B
Bảo dưỡng sàn tầng 17 block A
Bảo dưỡng sàn tầng 17 block A
Bảo dưỡng sàn tầng 17 block A
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958