Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-01-2017
 • Tổng thể block A và block B
 • Đóng trần thạch cao tầng 14 block A và tầng 13, 14 block B
 • Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 23 block A, từ tầng 6 đến tầng 24 block B
 • Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 6 đến tầng 11 block A, từ tầng 9 đến tầng 11 block B
 • Lắp đặt hệ thống PCCC tầng 5, từ tầng 9 đến tầng 22 block A
 • Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 22 block B
 • Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí từ tầng 4 đến tầng 25 block A, B
 • Ốp lát sàn tầng 8, tầng 10 đến tầng 14 block A
 • Ốp lát sàn từ tầng 6 đến tầng 12 block B
 • Lắp đá ngạch cửa tầng 7, 8, 9 block A và tầng 6 block B
 • Lắp cửa từ tầng 7 đến tầng 9 block A và tầng 12 block B
 • Lắp đặt cửa nhựa lõi thép từ tầng 7 đến tầng 12 block A
 • Lắp đặt cửa nhựa lõi thép từ tầng 6 đến tầng 11 block B
 • Lắp đặt lan can ban công từ tầng 18 đến tầng 25 block A, tầng 6, 7, 8, 11, 12 block B
 • Sơn nước từ tầng 7 đến tầng 14 block A
 • Sơn nước từ tầng 6 đến tầng 10 và tầng 18 block B
 • Tô trong căn hộ từ tầng 15 đến tầng 25 block A
 • Tô trong căn hộ tầng 17, tầng 20 đến tầng 23 block B
 • Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
 • Thi công cảnh quan mặt tiền dự án

Hình ảnh thi công đến ngày 01-01-2017
Tổng thể block A và block B
Đóng trần thạch cao tầng 14 block A và tầng 13, 14 block B
Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 23 block A, từ tầng 6 đến tầng 24 block B
Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 6 đến tầng 11 block A, từ tầng 9 đến tầng 11 block B
Lắp đặt hệ thống PCCC tầng 5, từ tầng 9 đến tầng 22 block A
Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 22 block B
Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí từ tầng 4 đến tầng 25 block A, B
Ốp lát sàn tầng 8, tầng 10 đến tầng 14 block A
Ốp lát sàn từ tầng 6 đến tầng 12 block B
Lắp đá ngạch cửa tầng 7, 8, 9 block A và tầng 6 block B
Lắp cửa từ tầng 7 đến tầng 9 block A và tầng 12 block B
Lắp đặt cửa nhựa lõi thép từ tầng 7 đến tầng 12 block A
Lắp đặt cửa nhựa lõi thép từ tầng 6 đến tầng 11 block B
Lắp đặt lan can ban công từ tầng 18 đến tầng 25 block A, tầng 6, 7, 8, 11, 12 block B
Sơn nước từ tầng 7 đến tầng 14 block A
Sơn nước từ tầng 6 đến tầng 10 và tầng 18 block B
Tô trong căn hộ từ tầng 15 đến tầng 25 block A
Tô trong căn hộ tầng 17, tầng 20 đến tầng 23 block B
Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958