Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-02-2016
Đã hoàn thành tầng 19 block A và tầng 18 block B
Đang thi công cột tầng 20 block A
Đã hoàn thành cột tầng 20 block A
Đã hoàn thành cột tầng 20 block A
Đã hoàn thành tầng 18 block B
Đã hoàn thành cột tầng 19 block B
Đã hoàn thành cột tầng 19 block B
Đã hoàn thành cột tầng 19 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958