Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-02-2017
 • Tổng thể block A và block B
 • Đóng trần thạch cao tầng 15, 17 block A
 • Đóng trần thạch cao tầng 15 block B
 • Công tác lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 24 block A, tầng 6 đến tầng 25 block B
 • Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 6 đến tầng 11 block A, từ tầng 6 đến tầng 13 block B
 • Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A
 • Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 6 đến tầng 24 block B
 • Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí từ tầng 5 đến tầng 25 block A, B
 • Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 6 đến tầng 24 block A, B
 • Ốp lát sàn từ tầng 10 đến tầng 14, tầng 18 block A; từ tầng 6 đến tầng 14 block B
 • Lắp đặt cửa nhựa từ tầng 7 đến tầng 16 block A
 • Lắp đặt cửa nhựa từ tầng 6 đến tầng 12 block B
 • Lắp đặt lan can ban công từ tầng 16 đến tầng 25 block A; từ tầng 6 đến tầng 14, tầng 21 đến tầng 25 block B
 • Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
 • Thi công cảnh quan mặt tiền dự án

Hình ảnh thi công đến ngày 01-02-2017
Tổng thể block A và block B
Đóng trần thạch cao tầng 15, 17 block A
Đóng trần thạch cao tầng 15 block B
Công tác lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 24 block A, tầng 6 đến tầng 25 block B
Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 6 đến tầng 11 block A, từ tầng 6 đến tầng 13 block B
Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A
Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 6 đến tầng 24 block B
Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí từ tầng 5 đến tầng 25 block A, B
Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 6 đến tầng 24 block A, B
Ốp lát sàn từ tầng 10 đến tầng 14, tầng 18 block A; từ tầng 6 đến tầng 14 block B
Lắp đặt cửa nhựa từ tầng 7 đến tầng 16 block A
Lắp đặt cửa nhựa từ tầng 6 đến tầng 12 block B
Lắp đặt lan can ban công từ tầng 16 đến tầng 25 block A; từ tầng 6 đến tầng 14, tầng 21 đến tầng 25 block B
Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958