Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-03-2016
Đang thi công sàn tầng 20 block A và sàn tầng 19 block B
Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 20 block A
Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 20 block A
Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 19 block B
Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 19 block B
Đang xây tường bao từ tầng 6 đến tầng 7 block A
Đang xây tường bao tầng 6 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958