Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-03-2017
 • Tổng thể block A và block B
 • Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 21 block A
 • Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 6 đến tầng 12 block A
 • Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 6 đến tầng 13 block B
 • Công tác lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 6 đến tầng 25 block A; tầng 6 đến tầng 25 block B
 • Công tác ốp lát tầng 16, 18, 19, 20 block A
 • Công tác ốp lát sàn từ tầng 15 đến tầng 22 block B
 • Công tác lắp đặt cửa nhựa từ tầng 7 đến tầng 17 và tầng 22 block A; từ tầng 6 đến tầng 16 block B
 • Công tác lắp đặt lan can ban công tầng 12, 13, 14, từ tầng 16 đến tầng 25 block A
 • Công tác lắp đặt lan can ban công từ tầng 6 đến tầng 26 block B
 • Công tác sơn nước từ tầng 7 đến tầng 23 block A; tầng 6 đến tầng 23 block B
 • Công tác lắp đặt dầm thang máy block A và block B
 • Công tác cán nền hành lang tầng 7, 8, 10, 11, 12 block A
 • Công tác lát sàn gỗ tầng 9 block A
 • Công tác lắp kệ bếp tầng 9 block A
 • Thi công cảnh quan mặt tiền dự án

Hình ảnh thi công đến ngày 01-03-2017
Tổng thể block A và block B
Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 21 block A
Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 20 block B
Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 6 đến tầng 12 block A
Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 6 đến tầng 13 block B
Công tác lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 6 đến tầng 25 block A; tầng 6 đến tầng 25 block B
Công tác ốp lát tầng 16, 18, 19, 20 block A
Công tác ốp lát sàn từ tầng 15 đến tầng 22 block B
Công tác lắp đặt cửa nhựa từ tầng 7 đến tầng 17 và tầng 22 block A; từ tầng 6 đến tầng 16 block B
Công tác lắp đặt lan can ban công tầng 12, 13, 14, từ tầng 16 đến tầng 25 block A
Công tác lắp đặt lan can ban công từ tầng 6 đến tầng 26 block B
Công tác sơn nước từ tầng 7 đến tầng 23 block A; tầng 6 đến tầng 23 block B
Công tác lắp đặt dầm thang máy block A và block B
Công tác cán nền hành lang tầng 7, 8, 10, 11, 12 block A
Công tác lát sàn gỗ tầng 9 block A
Công tác lắp kệ bếp tầng 9 block A
Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958