Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-04-2016
Đang thi công sàn tầng 22 block A
Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 22 block A
Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 22 block A
Đang thi công sàn tầng 21 block B
Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 21 block B
Đang xây tường bao từ tầng 8 đến tầng 10 block A
Đang xây tường bao từ tầng 7 đến tầng 9 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958