Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-04-2017
 • Tổng thể block A và block B
 • Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 22 block A; tầng 7 đến tầng 22 block B
 • Lắp đặt hệ thống máng diện từ tầng 6 đến tầng 21 block A; tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 5 đến tầng 25 block B
 • Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 5 đến tầng 25 block B
 • Công tác ốp lát từ tầng 15 đến tầng 22 block A; tầng 15 đến tầng 22 block B
 • Công tác lát gạch hành lang từ tầng 7 đến tầng 13 block A
 • Công tác lắp đặt ngạch cửa từ tầng 7 đến tầng 16 block A
 • Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 7, 9, 10, 11 block A
 • Công tác lắp đặt tủ bếp từ tầng 7 đến tầng 11 block A
 • Công tác lắp đặt cửa nhựa từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 6 đến tầng 21, 24, 25 block B
 • Công tác lắp đặt cửa gỗ từ tầng 7 đến tầng 14 block A; tầng 6 đến tầng 11 block B
 • Công tác lắp đặt lan can ban công từ tầng 6 đến tầng 25 block A; tầng 6 đến tầng 25 block B
 • Công tác thi công sơn nước từ tầng 15 đến tầng 22 block A; tầng 15 đến tầng 22 block B
 • Công tác thi công tầng hầm
 • Công tác tô cầu thang bộ từ tầng 14 đến tầng 25 block A
 • Công tác xây tô hoàn thiện mặt tiền dự án block A và block B
 • Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án

Hình ảnh thi công đến ngày 01-04-2017
Tổng thể block A và block B
Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 22 block A; tầng 7 đến tầng 22 block B
Lắp đặt hệ thống máng diện từ tầng 6 đến tầng 21 block A; tầng 6 đến tầng 20 block B
Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 5 đến tầng 25 block B
Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 5 đến tầng 25 block B
Công tác ốp lát từ tầng 15 đến tầng 22 block A; tầng 15 đến tầng 22 block B
Công tác lát gạch hành lang từ tầng 7 đến tầng 13 block A
Công tác lắp đặt ngạch cửa từ tầng 7 đến tầng 16 block A
Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 7, 9, 10, 11 block A
Công tác lắp đặt tủ bếp từ tầng 7 đến tầng 11 block A
Công tác lắp đặt cửa nhựa từ tầng 5 đến tầng 25 block A; tầng 6 đến tầng 21, 24, 25 block B
Công tác lắp đặt cửa gỗ từ tầng 7 đến tầng 14 block A; tầng 6 đến tầng 11 block B
Công tác lắp đặt lan can ban công từ tầng 6 đến tầng 25 block A; tầng 6 đến tầng 25 block B
Công tác thi công sơn nước từ tầng 15 đến tầng 22 block A; tầng 15 đến tầng 22 block B
Công tác thi công tầng hầm
Công tác tô cầu thang bộ từ tầng 14 đến tầng 25 block A
Công tác xây tô hoàn thiện mặt tiền dự án block A và block B
Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958