Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-05-2016
  • Đang thi công sàn tầng 25 - block A
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 - block A
  • Đã hoàn thành cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 24 - block B
  • Đã hoàn thành cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 24 - block B
  • Đang xây tường bao từ tầng 10 đến tầng 13 - block A
  • Đang xây tường bao từ tầng 11 đến tầng 15 - block B

Hình ảnh thi công đến ngày 01-05-2016
Đang thi công sàn tầng 25 - block A
Đang thi công cốp pha sàn tầng 25 - block A
Đã hoàn thành cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 24 - block B
Đã hoàn thành cốt thép và chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 24 - block B
Đang xây tường bao từ tầng 10 đến tầng 13 - block A
Đang xây tường bao từ tầng 11 đến tầng 15 - block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958