Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-05-2017
 • Tổng thể block A và block B
 • Đóng trần thạch cao hành lang từ tầng 7 đến tầng 12 block A; tầng 6,7,9 block B
 • Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
 • Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
 • Công tác ốp lát căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
 • Công tác ốp lát căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
 • Công tác lát gạch hành lan từ tầng 7 đến tầng 14, tầng 16 đến tầng 19 block A; từ tầng 6 đến tầng 16, 18 block B
 • Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 14, tầng 16 đến tầng 20 block A; từ tầng 6 đến tầng 17 block B
 • Công tác lắp đặt kệ bếp từ tầng 7 đến tầng14, tầng 17, 19 block A
 • Công tác lắp đặt cửa nhựa lõi thép từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
 • Công tác lắp đặt cửa gỗ từ tầng 6 đến tầng 18 block A; từ tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Công tác thi công sơn nước từ tầng 5 đến tầng 24 block A; từ tầng 5 đến tầng 24 block B
 • Công tác thi công tầng hầm dự án
 • Công tác thi công trạm điện dự án
 • Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án
 • Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án

Hình ảnh thi công đến ngày 01-05-2017
Tổng thể block A và block B
Đóng trần thạch cao hành lang từ tầng 7 đến tầng 12 block A; tầng 6,7,9 block B
Lắp đặt hệ thống máng điện từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
Công tác ốp lát căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
Công tác ốp lát căn hộ từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
Công tác lát gạch hành lan từ tầng 7 đến tầng 14, tầng 16 đến tầng 19 block A; từ tầng 6 đến tầng 16, 18 block B
Công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 14, tầng 16 đến tầng 20 block A; từ tầng 6 đến tầng 17 block B
Công tác lắp đặt kệ bếp từ tầng 7 đến tầng14, tầng 17, 19 block A
Công tác lắp đặt cửa nhựa lõi thép từ tầng 5 đến tầng 25 block A; từ tầng 5 đến tầng 25 block B
Công tác lắp đặt cửa gỗ từ tầng 6 đến tầng 18 block A; từ tầng 6 đến tầng 20 block B
Công tác thi công sơn nước từ tầng 5 đến tầng 24 block A; từ tầng 5 đến tầng 24 block B
Công tác thi công tầng hầm dự án
Công tác thi công trạm điện dự án
Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án
Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958