Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-06-2017
  • Tổng thể block A và block B
  • Lắp đặt thiết bị vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 20 block A
  • Lắp đặt sàn gỗ từ tầng 6 đến tầng 19 block A; tầng 6 đến tầng 15 block B
  • Lắp đặt tủ bếp từ tầng 7 đến tầng 19 block A
  • Công tác hoàn thiện tầng hầm dự án
  • Công tác hoàn thiện mặt tiền dự án
  • Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án

Hình ảnh thi công đến ngày 01-06-2017
Tổng thể block A và block B
Lắp đặt thiết bị vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 20 block A
Lắp đặt sàn gỗ từ tầng 6 đến tầng 19 block A; tầng 6 đến tầng 15 block B
Lắp đặt tủ bếp từ tầng 7 đến tầng 19 block A
Công tác hoàn thiện tầng hầm dự án
Công tác hoàn thiện mặt tiền dự án
Công tác thi công hồ tiểu cảnh mặt tiền dự án
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958