Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-08-2016
  • Tổng thể block A
  • Tô tường bao căn hộ từ tầng 7 đến tầng 9 block A
  • Xây tường bao từ tầng 20 đến tầng 23 block A
  • Tổng thể block B
  • Xây tường bao từ tầng 22 đến tầng 23 block B
  • Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước từ tầng 5 đến tầng 13 block A; tầng 5 đến tầng 8 block B
  • Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước từ tầng 5 đến tầng 13 block A; tầng 5 đến tầng 8 block B
  • Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 16 block A; tầng 7 đến tầng 18 block B

Hình ảnh thi công đến ngày 01-08-2016
Tổng thể block A
Tô tường bao căn hộ từ tầng 7 đến tầng 9 block A
Xây tường bao từ tầng 20 đến tầng 23 block A
Tổng thể block B
Xây tường bao từ tầng 22 đến tầng 23 block B
Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước từ tầng 5 đến tầng 13 block A; tầng 5 đến tầng 8 block B
Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước từ tầng 5 đến tầng 13 block A; tầng 5 đến tầng 8 block B
Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 16 block A; tầng 7 đến tầng 18 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958