Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-09-2016
 • Tổng thể block A và block B
 • Đóng trần thạch cao tầng 9 block A
 • Đóng trần thạch cao tầng 9 block A
 • Lắp đặt hệ thống thoát nước từ tầng 6 đến tầng 18 block A
 • Lắp đặt hệ thống thoát nước từ tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Lắp đặt hệ thống điện lạnh từ tầng 7 đến tầng 13; tầng 15 đến 18 block A
 • Lắp đặt hệ thống điện lạnh từ tầng 7 đến tầng 19 block A
 • Lắp đặt hệ thống điện lạnh từ tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Xây tường bao tầng 24 block A và block B
 • Xây tường bao tầng 24 block A và block B
 • Tô mặt ngoài từ tầng 6 đến tầng 14 block A và block B
 • Tô mặt trong từ tầng 7 đến tầng 9 block A; tầng 7,8,16,18 block B

Hình ảnh thi công đến ngày 01-09-2016
Tổng thể block A và block B
Đóng trần thạch cao tầng 9 block A
Đóng trần thạch cao tầng 9 block A
Lắp đặt hệ thống thoát nước từ tầng 6 đến tầng 18 block A
Lắp đặt hệ thống thoát nước từ tầng 6 đến tầng 20 block B
Lắp đặt hệ thống điện lạnh từ tầng 7 đến tầng 13; tầng 15 đến 18 block A
Lắp đặt hệ thống điện lạnh từ tầng 7 đến tầng 19 block A
Lắp đặt hệ thống điện lạnh từ tầng 6 đến tầng 20 block B
Xây tường bao tầng 24 block A và block B
Xây tường bao tầng 24 block A và block B
Tô mặt ngoài từ tầng 6 đến tầng 14 block A và block B
Tô mặt trong từ tầng 7 đến tầng 9 block A; tầng 7,8,16,18 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958