Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-09-2017
  • Tổng thể dự án
  • Công tác hoàn thiện căn hộ để bàn giao
  • Công tác hoàn thiện WC căn hộ để bàn giao
  • Công tác hoàn thiện khu vực hành lan căn hộ block A và block B
  • Công tác hoàn thiện tầng hầm dự án
  • Công tác hoàn thiện tầng hầm dự án
  • Công tác hoàn thiện mặt tiền dự án

Hình ảnh thi công đến ngày 01-09-2017
Tổng thể dự án
Công tác hoàn thiện căn hộ để bàn giao
Công tác hoàn thiện WC căn hộ để bàn giao
Công tác hoàn thiện khu vực hành lan căn hộ block A và block B
Công tác hoàn thiện tầng hầm dự án
Công tác hoàn thiện tầng hầm dự án
Công tác hoàn thiện mặt tiền dự án
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958