Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-10-2016
 • Tổng thể block A và block B
 • Đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công cảnh quan mặt tiền dự án
 • Đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công cảnh quan mặt tiền dự án
 • Đóng trần thạch cao tầng 7, 8, 9 block A và tầng 8 block B
 • Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 6 đến tầng 19 block A, từ tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 6 đến tầng 19 block A, từ tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 13, tầng 15 đến tầng 18 block A, tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 13, tầng 15 đến tầng 18 block A, tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Hoàn thiện tầng 9 Block A
 • Hoàn thiện tầng 9 Block A
 • Hoàn thiện tầng 9 Block A
 • Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 9 Block A
 • Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 9 Block A
 • Tô trong căn hộ từ tầng 6 đến tầng 12 block A, tầng 8, 9, 12, 15, 16, 18 block B
 • Tô trong căn hộ từ tầng 6 đến tầng 12 block A, tầng 8, 9, 12, 15, 16, 18 block B
 • Tô ngoài từ tầng 15 đến tầng 25 block A và block B
 • Tô ngoài từ tầng 15 đến tầng 25 block A và block B

Hình ảnh thi công đến ngày 01-10-2016
Tổng thể block A và block B
Đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Đã hoàn thành công tác chuẩn bị mặt bằng để thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Đóng trần thạch cao tầng 7, 8, 9 block A và tầng 8 block B
Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 6 đến tầng 19 block A, từ tầng 6 đến tầng 20 block B
Lắp đặt hệ thống cấp nước từ tầng 6 đến tầng 19 block A, từ tầng 6 đến tầng 20 block B
Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 13, tầng 15 đến tầng 18 block A, tầng 6 đến tầng 20 block B
Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 13, tầng 15 đến tầng 18 block A, tầng 6 đến tầng 20 block B
Hoàn thiện tầng 9 Block A
Hoàn thiện tầng 9 Block A
Hoàn thiện tầng 9 Block A
Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 9 Block A
Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 9 Block A
Tô trong căn hộ từ tầng 6 đến tầng 12 block A, tầng 8, 9, 12, 15, 16, 18 block B
Tô trong căn hộ từ tầng 6 đến tầng 12 block A, tầng 8, 9, 12, 15, 16, 18 block B
Tô ngoài từ tầng 15 đến tầng 25 block A và block B
Tô ngoài từ tầng 15 đến tầng 25 block A và block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958