Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-11-2016
 • Tổng thể block A và block B
 • Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
 • Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
 • Đóng trần thạch cao tầng 7,8,10 block A và tầng 18 block B
 • Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 6 đến tầng 19 block A, từ tầng 6 đến tầng 20 block B
 • Lắp đặt hệ thống điện lạnh tầng 5, từ tầng 7 đến tầng 23 block A, từ tầng 6 đến tầng 23 block B
 • Bả matis tầng 7 và tầng 18 block A, tầng 6,7,8 block B
 • Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 8 và 9 block A
 • Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 8 đến tầng 10 block A
 • Ốp tường nhà vệ sinh tầng 7,8,10 block A, từ tầng 6 đến tầng 8 block B
 • Tô trong căn hộ tầng 10, 12, 13, 15 block A, tầng 10,11,13 block B
 • Tô ngoài từ tầng 15 đến tầng 25 block A
 • Tô ngoài từ tầng 15 đến tầng 25 block B

Hình ảnh thi công đến ngày 01-11-2016
Tổng thể block A và block B
Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Đóng trần thạch cao tầng 7,8,10 block A và tầng 18 block B
Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 6 đến tầng 19 block A, từ tầng 6 đến tầng 20 block B
Lắp đặt hệ thống điện lạnh tầng 5, từ tầng 7 đến tầng 23 block A, từ tầng 6 đến tầng 23 block B
Bả matis tầng 7 và tầng 18 block A, tầng 6,7,8 block B
Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 8 và 9 block A
Lắp đặt hệ thống PCCC từ tầng 8 đến tầng 10 block A
Ốp tường nhà vệ sinh tầng 7,8,10 block A, từ tầng 6 đến tầng 8 block B
Tô trong căn hộ tầng 10, 12, 13, 15 block A, tầng 10,11,13 block B
Tô ngoài từ tầng 15 đến tầng 25 block A
Tô ngoài từ tầng 15 đến tầng 25 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958