Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-12-2016
 • Tổng thể block A và block B
 • Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
 • Đóng trần thạch cao tầng 7, 10, 11, 12 block A và tầng 6, 10, 18 block B
 • Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 19 block A, tầng 6 đến tầng 22 block B
 • Bả matis tầng 7 block A, tầng 6 block B
 • Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 8 và 9 block A
 • Lắp đặt hệ thống PCCC tầng 9 và 10 block A
 • Lắp đặt hệ thống nước cấp từ tầng 6 đến tầng 21 block A, tầng 5 đến tầng 22 block B
 • Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí từ tầng 7 đến tầng 19 block A
 • Ốp lát tường nhà vệ sinh tầng 7, 8, 10, 11, 12 block A
 • Ốp lát tường nhà vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 9 block B
 • Tô trong căn hộ từ tầng 14 đến tầng 20 block A
 • Tô trong căn hộ tầng 11, 14, 17, 21 block B

Hình ảnh thi công đến ngày 01-12-2016
Tổng thể block A và block B
Thi công cảnh quan mặt tiền dự án
Đóng trần thạch cao tầng 7, 10, 11, 12 block A và tầng 6, 10, 18 block B
Lắp đặt hệ thống điện từ tầng 7 đến tầng 19 block A, tầng 6 đến tầng 22 block B
Bả matis tầng 7 block A, tầng 6 block B
Lắp đặt hệ thống máng điện tầng 8 và 9 block A
Lắp đặt hệ thống PCCC tầng 9 và 10 block A
Lắp đặt hệ thống nước cấp từ tầng 6 đến tầng 21 block A, tầng 5 đến tầng 22 block B
Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí từ tầng 7 đến tầng 19 block A
Ốp lát tường nhà vệ sinh tầng 7, 8, 10, 11, 12 block A
Ốp lát tường nhà vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 9 block B
Tô trong căn hộ từ tầng 14 đến tầng 20 block A
Tô trong căn hộ tầng 11, 14, 17, 21 block B
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958