Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh thi công đến ngày 01-12-2015
Đang thi công tầng 16 block A và tầng 15 block B
Đang lắp dựng cột tầng 15 block B
Lắp dựng cốt thép vách tầng 15 block B
Lắp dựng cốt thép vách tầng 16 block A
Lắp dựng cốp pha sàn tầng 16 block A
Đang lắp dựng cột tầng 16 block A
Đang lắp dựng cột tầng 16 block A
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958