Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

Hình ảnh hoàn thiện Vung Tau Melody
Hình ảnh tổng thể Vung Tau Melody
Hình ảnh tổng thể Vung Tau Melody
hình ảnh thực tế
Tổng thể mặt ngoài căn hộ block A và block B
Cảnh quan mặt tiền Vung Tau Melody
Cảnh quan mặt tiền Vung Tau Melody
Cảnh quan mặt tiền Vung Tau Melody
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
Khu vực thùng thư tập trung block A đã đưa vào phục vụ cư dân
Khu vực thùng thư tập trung block B đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống thang máy block A đã đưa vào phục vụ cư dân
Hệ thống thang máy block B đã đưa vào phục vụ cư dân
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958