Căn hộ Vung Tau Melody

Căn hộ Vung Tau Melody

MẶT BẰNG BLOCK A
(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

Bạn và gia đình có thể lựa chọn những
hướng nhìn lý tưởng theo từng căn hộ: hướng nhìn ra biển với khung cảnh lãng mạn, trong lành; hướng nhìn ra hồ Bàu Sen
bình yên, thơ mộng và hướng nhìn ra
ngọn Núi Nhỏ tươi mát với Tượng Chúa Kitô, Ngọn Hải Đăng nổi tiếng và xa xa là biển xanh êm đềm.

MẶT BẰNG BLOCK A

MẪU CĂN HỘ
Căn hộ B2, 2 phòng ngủ, diện tích 74,84 m2
Căn hộ A7, 2 phòng ngủ, diện tích 74,84 m2
Căn hộ A17, 2 phòng ngủ, diện tích 74,84 m2
Căn hộ B12, 2 phòng ngủ, diện tích 74,84 m2
Căn hộ B5, 1 phòng ngủ, diện tích 48,94 m2
Căn hộ B15, 1 phòng ngủ, diện tích 48,94 m2
Căn hộ A14, 1 phòng ngủ, diện tích 48,94 m2
Căn hộ A4, 1 phòng ngủ, diện tích 48,94 m2
Căn hộ B6, 1 phòng ngủ, diện tích 52,84 m2
Căn hộ B16, diện tích 52,84 m2
Căn hộ A13, 1 phòng ngủ, diện tích 52,84 m2
Căn hộ A3, 1 phòng ngủ, diện tích 52,84 m2
Căn hộ B3, 1 phòng ngủ, diện tích 59,48 m2
Căn hộ B13, 1 phòng ngủ, diện tích 59,48 m2
Căn hộ A16, 1 phòng ngủ, diện tích 59,48 m2
Căn hộ A6, 1 phòng ngủ, diện tích 59,48 m2
Căn hộ B1, 3 phòng ngủ, diện tích 108,08 m2
Căn hộ B8, 3 phòng ngủ, diện tích 108,08 m2
Căn hộ B18, 3 phòng ngủ, diện tích 108,08 m2
Căn hộ B11, 3 phòng ngủ, diện tích 108,08 m2
Căn hộ A1, 3 phòng ngủ, diện tích 108,08 m2
Căn hộ A8, 3 phòng ngủ, diện tích 108,08 m2
Căn hộ A18, 3 phòng ngủ, diện tích 108,08 m2
Căn hộ A11, 3 phòng ngủ, diện tích 108,08 m2
Căn hộ B4, 2 phòng ngủ, diện tích 60,48 m2
Căn hộ B14, 2 phòng ngủ, diện tích 60,48 m2
Căn hộ A15, 2 phòng ngủ, diện tích 60,48 m2
Căn hộ A5, 2 phòng ngủ, diện tích 60,48 m2
Căn hộ B7, 2 phòng ngủ, diện tích 73,18 m2
Căn hộ B17, 2 phòng ngủ, diện tích 73,18 m2
Căn hộ A12, 2 phòng ngủ, diện tích 73,18 m2
Căn hộ A2, 2 phòng ngủ, diện tích 73,18 m2
Căn hộ B9, 2 phòng ngủ, diện tích 83,30 m2
Căn hộ B10, 2 phòng ngủ, diện tích 83,30 m2
Căn hộ B19, 2 phòng ngủ, diện tích 83,30 m2
Căn hộ B20, 2 phòng ngủ, diện tích 83,30 m2
Căn hộ A20, 2 phòng ngủ, diện tích 83,30 m2
Căn hộ A19, 2 phòng ngủ, diện tích 83,30 m2
Căn hộ A10, 2 phòng ngủ, diện tích 83,30 m2
Căn hộ A9, 2 phòng ngủ, diện tích 83,30 m2
Hotline: 0937 702 768 - 1900 6958